کنگره در شرف کباب کردن مدیران ارشد شبکه های اجتماعی است. چه سوالاتی دارید؟کنگره روز پنجشنبه مدیران عامل فیس بوک ، گوگل و توییتر را برای اطلاعات غلط و افراط گرایی آنلاین آماده می کند. این اولین حضور رهبران در برابر نمایندگان پس از آشوبهای کاپیتول در 6 ژانویه و معرفی واکسن علیه ویروس کرونا خواهد بود.

در مورد دادرسی س theال دارید؟ آنها را بفرستید و ما تا آنجا که می توانیم در نمایش پخش پنجشنبه قبل از جلسه دادگاه پاسخ خواهیم داد.


منبع: pezeshk-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>