این خصوصیت می تواند نیاز فیلتر به تمیز کردن یا این که تعویض را نشان دهد. پرشر سوئیچ دیفرانسیلی ممکن است در درمقابل المان فیلتر جهت ترازو گیری افت فشار، نشان دادن نیاز به تمیز کاری و جابه جایی باشد. دامنه اندازه گیری مضاعف وسیعی دارند. تا ۱۵۰ psia را ترازو گیری میکنند. در میان ۰ تا ۹۰۰۰۰ psig و. تا زمانی که فشار در دو سمت دیافراگم متساوی باشد اتفاقی نمی افتد، زمانی که فشار نصیب لبریز فشار عمده شود دیافراگم به سمت قسمت کم فشار حرکت کرده پیستون یا این که شفت را به سمت سوئیچ تکان می دهد. به همین صورت که هنگامی مقدار فشار در سیستم افت می کند، کنتاکت ها بر اثر حرکت دیافراگم موجود در پرشر سوئیچ بسته می شوند تا آنگاه از برقراری اتصالات، پمپ برای روشن شدن فعال شود. وظیفه سوئیچ فشار این می باشد که به شکل اتومات تغییرات فشار را تشخیص دهد و در وضعیت بحرانی و اصلی می تواند سیستم را از فعالیت بیاندازد. به عنوان نمونه از آنجا که پاره ای از روغن کمپرسور به همراه ماده مبرد در ارتفاع چرخه حرکت میکند، در صورت از دست رفتن گاز، کمی از روغن نیز از سیستم بیرون میشود. معمولا هیسترزیس قابل تنظیم نیست، به این علت اهمیت نقطه ی رست (reset point) سوئیچ نمی اقتدار به رست رسید و بایستی با تنظیمات سوله به موقعیت اول گردد. پرشر سوئیچ های مکانیکی عموما وسیله های ساده ای هستند و هم برای کاربردهای اندک هزینه و نیز پروژه هایی که نیاز به پرشر حیاتی قابلیت اطمینان بالا دارند، گزینه به کارگیری قرار می گیرد که همین به چگونگی انتقال سیگنال کلید مرتبط می شود. قرار هست تعدادی فشار را در اختیار گرفتن کنید؟ اشکال متمایز از حسگرها را می توان آیتم به کارگیری قرار داد. از سوئیچ فشار آب در پمپ های آب، خطوط آبرسانی و .. به کار گیری میشود. زمانی که در سوئیچ فشار ، مقدار فشار به میزان انتخاب شده می رسد، یک اتصال الکتریکی فعال می شود. هنگام برداشت اب اصلی در نظر گرفتن فشار موجود در لوله ها ، پمپ اب خانگی را به شکل خودکار در دست گرفتن می کند. سوئیچهای فشار هیدرولیک در اتومبیلها کاربردهای فراوانی دارند. پرشر سوئیچ الکترونیکی در واقع تکاملیافتهترین حالت سوئیچهای فشار موجود در بازار است. ولی سوئیچهای فشار به رخ کلی به چند مدل تقسیم میشوند. پریشر سوئیچ جهت با بودن به فشار سیال شامل کپسول،لوله بوردون، دیافراگم و یا عنصر پیستونی میباشد که متناسب به فشار اعمال شده تغییر‌و تحول شکل و یا جابه جا می شود.( حرکت به وجود آمده به طور مستقیم و یا از روش اهرم های تقویتی به گروه کنتاکت های سوئیچ اعمال می گردد.) در واقع پرشر سوئیچ ها جهت نشان دادن عملکرد فشار در سیستم طراحی پرشر سوئیچ پمپ خانگی می شود. در اینجا عمده به تحلیل وب سایت پرشر سوئیچ روغن.

ایندکسر