درصورتیکه پوست پس از نیشگون گرفتن با انگشت خود به عقب برگردد ، به احتمال دوچندان خواص ارتجاعی به اندازه دارااست تا سرانجام خوبی به شما بدهد. اساسی دقت به قابلیت پوست باید همین را دانست که این مقوله در انسانهای مختلف گوناگون است زیرا قابلیت و امکان داراست پوست کسی آنگاه از عمل به زودی حساس وضعیت تازه بدن که لاغرتر شده شکل بگیرد و در شخص دیگری این شرایط رخ ندهد، براین اساس بی تردید موارد گزینه نظر را قبل از فعالیت اصلی دکتر خود هزینه فعالیت لیپوساکشن در ایران مشورت کنید. بخش اعظمی می گویند که همین عمل سبب ساز شروع یک سبک زندگی سلامت تر شده هست و از زمان بهبودی آنها تناسب اندام بیشتری پیدا کرده اند. بخش اعظم افراد می گویند لباس هایشان خوبتر اندازشان میگردد ، اعتماد به نفس بیشتری دارا‌هستند و احساس جوانی بیشتری می کنند. چربی را می قدرت تصفیه و نواحی دیگر تن انتقال بخشید تا در مناطق دیگر پر شدن بیشتری ایجاد کند. لیپوساکشن جراحی است ، بنابراین بهبود آن دوران می برد. اگر پوست شما قابلیت ارتجاعی خوبی نداشته باشد ، پس از از بین بردن چربی تحت پوست ، ممکن می باشد آویزان شود. عدم تقارن ، گودی و بقیه بی نظمی ها ممکن است حادثه بیفتد ، به خصوص اگر جراح شما اندک تجربه باشد. برای لیپوساکشن ، سنتی ترین نحوه لیپوساکشن ، دکتر شما یک یا این که یکسری برش ریز در منطقه مورد درمان تولید می نماید و مخلوطی از آب نمک ، لیدوکائین و اپی نفرین ( محلول تامیسنت )را به شما تزریق می کند. این مایعات سبب متورم شدن ، سفت شدن و سهل وآسان تر برداشتن چربی بافت می شود. افتادگی قابل توجهی ممکن است به یک نحوه دیگر (ابدومینوپلاستی ) به جهت از میان بردن یا سفت شدن پوست مازاد نیاز داشته باشد. لیپوساکشن صرفا مناسب اشخاصی است که کلیدی چربی موضعی هستند وفقط به جهت از میان بردن اینگونه چربی ها میتوانند از همین نحوه بهره مند گردند . لیپوساکشن یک کار سرپایی است که دارای بی حسی موضعی و آرام بخش(برای یک ناحیه کوچک) یا این که اساسی بیهوشی عمومی انجام می شود. اساسی یه خرده تورم ، کبودی ، بی حسی و درد عصبی سرو فعالیت خواهید داشت.

ایندکسر