اما نیمستهای طلا، فقط به گردنبند و گوشواره یا نهایتا دو تکه طلا محدود میگردد و ممکن هست زرق و الکتریسیته آنان به میزان سرویسهای طلا نباشد. همان طور که میبینید همین انگشتر، گوشواره و گردنبند طراحی یکسان و به صورت قطره باران دارند. از آنجایی که ستها به طور کلی برای گونه های مناسبتهای مجلسیتری استفاده میشوند، طراحان از انواعی از سنگ و نگین و طرحهای پیچیدهتری در ساختشان استفاده میکنند. نکته جالب همین است که شما میتوانید انواعی از ست و نیم ستها را به رخ ترکیبی از طلای زردرنگ و سپید در بازار هم تماشا نمایید که آنها نیز زیبایی خویش را دارند. از طلای زرد رنگ و سپید در ایجاد انواعی از ست و نیم ست استفاده میشود. اما هنگامی یکی از از همین گزینهها در سرویس وجود نداشته باشد، به آن نیم ست میگویند. درحال حاضر میتواند یک جفت گوشواره طلا اساسی یک گردنبند باشد، یا این که یک انگشتر حیاتی دستبند یا گردنبند و دستبند طلا. ست تام زنانه هم شامل گردنبند , گوشواره , دستبند و النگو زنانه و انگشتر های زنانه میشود. که نیم ست ها شامل : گردنبند زنانه و گوشواره زنانه میباشد. نیم ست طلا از نامش مشخص و معلوم است، ست ناکامل هست که یک یا دو کاربر اهمیت آن کم هستند. مثلاً نیم ست طلا سفید، شکل ظاهری بی نظیری دارااست و دارای نمای طلا سفیدش که انواع یاقوت های قرمز رنگ و کبود و سنگ های دیگر روی آن سوار شده است، خودنمایی می کند. همگی همین موارد در آیتم نیمست نیز مصداق دارد. البته در عوض نیمست مدام گزینه اعتنا جوانترها و زنان مجرد یا این که متاهلی قرار داراست که سادگی برایشان از اهمیت بیشتری برخوردار است. گاهی انگشتر طلا هم دارد. یعنی صرفا در صورتی میتوانید به انگشتر و دستبند خود نیمست بگویید که طرح، رنگ و کالا مشابهی داشته باشند؛ مثل عکس زیر. نیمست طلا نسبتاً همیشه دو عضو اصلی دارد. در همین نوع انگشتر های ست زن و مرد مناسب زوجین نیز قرار دارد. در صورتی که طلا طرح خاصی دارااست می بایست در کل اعضای خدمت به عبارتی طرح استفاده شده باشد. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها بسیار بیشتر در آیتم نیم ست ظریف دخترانه لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

ایندکسر