[ad_1]

بزرگترین شرکتهای فناوری بیشتر چهار سال گذشته را در واشنگتن دی سی سپری کرده و به دفاع پرداختند: پاسخ به تهدیدهای نظارتی و احضار مکرر به کمیته های کنگره. به عنوان یک فویل دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ، برای تعدیل در شبکه های اجتماعی ؛ و به روش او درمورد مهاجرت و تعرفه ها اعتراض كرد.[ad_2]

منبع: pezeshk-khabar.ir

ایندکسر