پدید اورندگان کاراکتر های ابر قهرمانی حساس شخصیت و مراد های کودکان آشنا هستند و در زمان طراحی ابرقهرمان ها شخصیت هایی را که آرمان کودکان میباشد را به وجود می اورند.در اورجینال کودکان در شخصیت ابر پهلوان ها به دنبال عمل هایی هستند که خود توانا به انجام شان نمیباشند. درصورتیکه پسر طفل آیتم نظر شما به شخصیت های ابر قهرمانی و کارتونی عشق و علاقه مند می باشد . آن‌گاه نوبت به قتل دوم میرسد؛ گیل کالسن، دادستان منطقه. اما تریلر دوم همین احساس را به مخاطب می‌دهد که بروس وین در اکنون بیتوجهی به کارهای ریدلر بوده است. تقریباً 75 سال از ظهور این شخصیت دانسیته ستیز در صحنهی سینما میگذرد و لباس بتمن از آن دوران تاکنون تغییرات متعددی را به خود دیده عکس لباس بتمن پسرانه است. قطع از این که که چیزهای زیادی درباره شخصیت پنگوئن وجود دارد که فقط طرفداران کمیک از آن باخبرند، تمامی میدانند که شخصیت پنگوئن سیگاری هست و او حتی در «Batman: The Animated Series» سیگار میکشد. هم اکنون همین ابرقهرمان عصبی و آمادهی دعوا اکثر از کلیه به وسیله چه شخصیتی به چالش کشیده میشود؟ هم اکنون ناگهان ادوارد نشتون موفق به کشتن دان میچل جونیور، شهردار گاتهام میشود. در گوشه ای از تریلر یک معما را از گویش ریدلر میشنویم: «آنچه که آبی (غمگین) و سیاه می باشد و سرتاسر به مرگ گره خورده، چیست؟ احتمالا نیز ناکامی میل کردن سادهی او از بتمن، بروس را مغرور و صد ولی آسیبپذیر کند. ما او را در تریلر اول سرگرم صحبت به جهت مراسم بزرگداشت شهردار میچل دیدیم؛ به عبارتی رویدادی که میدانیم کارماین فالکون و سلینا کایل (کت وومن) نیز در آن حضور دارا‌هستند و بروس طی برگزاری آن کلیدی دومی پیام ریدلر و مرگ احتمالی کالسن مواجه میشود. ولی احتمالا بتمن حتی به دومی التماس پر سروصدای ریدلر برای برقراری رابطه نیز دقت خاصی نشان ندهد. به همین خاطر یکی از شدن همین بتمن کلیدی ظلمات را به مهربانی احساس می‌کنیم و گشوده نیز جلوهی ترسناک وی را میبینیم. کاراکتری که برخلاف او آرامآرام و به طور کامل حسابشده نقشههای خود را طراحی کند؛ ادوارد نشتون ملقب به ریدلر (Riddler) که بهعنوان یک قتل کننده زنجیرهای، جنایتهای خویش را اساسی استریم ازطریق internet به جهت مخاطبها به سناریو میگذارد. طبیعی می باشد که تصور کنیم بمب منفجر می‌شود و دادستان نیز میمیرد. یکی از بهترین چیزهایی که منجر شهرت همین شخصیت در بین مردم شد، شوخ طبعی، هوش و مهارت های جنگ بالای اوست که شرورها را باخت می دهد و بر خلاف دیگر ابرقهرمانان، قدرت های فوقالعاده ای ندارد و فراوان هم ثروتمند است. به جهت افرادی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استعمال از لباس قهرمانان بتمن ، شما ممکن است می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر