پس از پر شدن لاستیک مهم باد نیتروژن مطابق پارامتری که مشخص شده دستگاه نیتروژن ساز به رخ اتومات آلارم زده و قطع می شود. پس از یک دوران از پیش گزینش شده، برج آنلاین به طور مداد به وضعیت احیا کننده تغییر تحول می کند و آلاینده ها را از CMS بیرون می کند. 2 – در بعضا از دستگاه های نیتروژن ساز فول اتوماتیک این قابلیت و امکان وجود داراست که از طریق وصل کردن شلنگ دستگاه عملیات وکیوم و تزریق باد نیتروژن به رخ به طور همزمان توسط حالت AUTO انجام شود. نیتروژن ساز 2690، دستگاهی کل اتوماتیک برای تزریق باد نیتروژن به لاستیک چرخ ماشین هست و ساخت کمپانی HPMM مرزوبوم چین می باشد، دستگاه نیتروژن ساز 2690 بصورت دستی و فول خودکار کار میکند، قابلیت و امکان تزریق باد نیتروژن به 4 چرخ و وکیوم تخلیه هوای داخل لاستیک جهت تزریق باد نیتروژن بصورت کاملا اتوماتیک انجام میگیرد. سیستم بافر نیتروژن از مخزن بافر ، جریان سنج ، فیلتر غبار ، شیر تهیه فشار ، شیر روزنه گاز ، روزنه نگهدارنده و غیره تشکیل شده است. سیستم بافر نیتروژن: وظیفه دارای سیستم بافر نیتروژن ، تعادل فشار و خلوص نیتروژن است که از بدنه با دستگاه تولید نیتروژن قطع شده و از تأمین مداوم نیتروژن اطمینان حاصل می کند. سیستم در اختیار گرفتن الکتریکی تشکیل شده میباشد کنترل کننده قابل برنامه ریزی ، سه برابر مبداء هوا ، شیر برقی ، نور نشانگر ، میکرو اکسیژن متر و غیره که عمدتا در کابینت در اختیار گرفتن الکتریکی کارگزاشتن می شود. سیستم در اختیار گرفتن الکتریکی: کارکردهای اهمیت سیستم کنترل الکتریکی عبارتند از: آغاز و توقف کار تجهیزات ، نمایشگر چراغ نشانگر وضعیت فعالیت ، نشانگر دزدگیر چراغ صوتی ، نمایشگر خلوص و روزنه پنوماتیک درایو طبق خرید و فروش دستگاه نیتروژن ساز برنامه تنظیم شده. دستگاه تولید نیتروژن: سیستم جداسازی اکسیژن و ازت بخش مهم مجزاسازی هوا است. فناوری تولید نیتروژن در سیستم PSA یک طرز ساخت در محل مصرف است. بهترین روش به جهت تامین نیتروژن، جزء‌جزء‌کردن آن از هوا میباشد که همین عمل در صنعت بوسیله دستگاه نیتروژن ساز صنعتی انجام می گیرد. هوای جو اساساً حاوی 78 % نیتروژن و 21 % اکسیژن است. فشار، سرعت جریان و اندازه/کمیت غشا متغیرهای کلیدی هستند که بر ساخت نیتروژن تأثیر میگذارند. دستگاه های نیتروژن ساز CGT PSA بر مبنا اصل جذب نوسان فشار (PSA) به جهت ساخت جریان پیوسته گاز نیتروژن از هوای فشرده عمل می کنند. جذب نوسان فشار ( PSA ) : دستگاه ساخت نیتروژن نوعی سیستم برای قطع نمودن و غنی سازی نیتروژن از اکسیژن می باشد . نیتروژن واجد شرایط ذخیره شده در بستر حفظ کننده برج جذب و همچنین به تقویت فشار برج جذب امداد می کند. بدنه حیاتی دستگاه تولید نیتروژن از برج جذب ، غربال مولکولی کربن لبریز شده در برج ، روزنه پنوماتیک ، صدا خفه کن ، دریچه گاز ، سیلندر فشرده سازی ، فشارسنج و غیره تشکیل شده است.

ایندکسر