فیس بوک می گوید تصمیم درباره لغو ممنوعیت ترامپ در روز چهارشنبههیئت مدیره ماه گذشته گفت 9000 پاسخ عمومی در مورد تعلیق نامحدود ترامپ از فیس بوک و اینستاگرام دریافت کرده است.

فیس بوک پس از شورش های کاپیتول در 6 ژانویه حساب ترامپ را به حالت تعلیق درآورد و بعداً این تصمیم را به هیئت نظارت قضایی ارجاع داد ، قدرت این که قدرت لغو تصمیمات محتوای فیس بوک را داشته و سابقه ای برای این شرکت ایجاد کند.

این یک داستان در حال تکامل است. برای اطلاعات بیشتر دوباره …


منبع: pezeshk-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>