در موردها دیگر ، کلیدی وجود اینکه همین ماده در گروه مواد قابل اشتعال قرار ندارد، ولی می تواند به جهت تسریع واکنش مواد قابل احتراق و فرآیند انفجار نیترات پتاسیم مورد استعمال قرار گیرد. از ویژگی های دیگر همین ادغام تمایل آن به جهت جذب رطوبت می باشد که سبب ساز شده در صورتی که در معرض هوای آزاد قرار گیرد، رطوبت را جذب پتاسیم نیترات از کود کبوتر می نماید. کود پتاسیم نیترات kemapco برای خاک بخش اعظم بخش ها ایران که قلیایی هستند مطلوب می باشد چون که کلیدی اندک کردن ph خاک و اسیدی نمودن آن، وضعیت به جهت جذب خوب تر عنصرها خاک به وسیله ریشه را فراهم می کند. • جذب مواد بوسیله سیستم ریشه را بهبود می بخشد، شاخه های آن را افزایش می دهد. همچنین کشاورزان به طور معمول همین کود را در ارتفاع فصل رشد یا در خاک و یا از طریق سیستم آب پاشی به کار گیری میکنند. همین کود از حلالیت نسبتا لطف در آب برخوردار هست که سبب شده بتوان از آن در انواع سیستم های آبیاری مانند آبیاری قطره ای، غرقابی، بارانی و محلول پاشی استفاده کرد که کار کشاورزان را دوچندان راحت می کند. 1. پانسمان ریشه. همین کار حیاتی به کار گیری از محلول فعالیت در زیر گیاه به ریزوم ریزوم هر 14 روز یک توشه انجام می شود. برای دوری از چنین پانسمان باید یک ماه قبل از برداشت باشد. 1. به جهت او‌لین توشه بایستی در ماه آوریل ماده درست کنید. • مقاومت در برابر استرس، مقاومت در برابر سوز و سرما و ایمنی را ارتقا می دهد. • از ترک میل کردن میوه ها پرهیز می کند، ایمنی آنان را افزایش می دهد. • برای فضای سبز میوه – 1.5-7 لیتر در متر (بسته به سن و چگالی تاج درخت). همین نیاز به غلظت بالایی از ماده در محلول (حدود 2.5 گرم در لیتر) دارد، زیرا گوشه ای از آن از برگ ها تبخیر می شود و متعاقباً در طول آبیاری شسته می شود. 2. بار دوم – در طول کاشت خاک (مه). در اینجا بخش اعظم به بررسی وب تارنما پتاسیم نیترات بمب دودزا.

ایندکسر