طی دو دهه آخر ساخت و رونق و توسعه مجتمع های دربین راهی خدماتی و گردشگری در میهن سبب ساز رونق گردشگری در مسیرهایی شد که از همین مجتمع ها برخوردار بودند و به این ادله ، مدیران و خالقان مجتمع های فی مابین راهی به تیتر فعال و متخصص گردشگری شناخته می شوند چرا که به مجموعه های گردشگران سرویس دهی می کنند و همین خدمت دهی خوب منجر می شود خیلی از گروه های گردشگری مسیرشان را جوری تنظیم نمایند که یک وعده خوراک در یکی از از همین مجتمع های در بین راهی باشند. از این رو جهت اطلاع از اقدامات اتحادیه اروپا و روادید و مستر کارت، نحوهی تهیه کارت گردشگری و خرید اقساطی آن در ادامه نوشته حساس قسطا همراه باشید. میتوانید سرویس ها خود را از وبسایت های اهل ایران و خارجی پیدا نمایید و در وب سایت قسطا اساسی ثبت پیشنهاد نو آن ها را اخذ نمایید. سایت قسطا حساس اعتنا به مشکلات اقتصادی کشور سعی در یاری به مردم جهت دست یابی به آمال و هدف ها شان دارد. پس از آن مستر کارت در سال ۲۰۱۵ همین اقدام را لغو و قوانینی را به مراد محدود کردن چنین اتهاماتی به تصویب رساند. کمیسیون اتحادی اروپا ۳ سال پیش قوانینی را برای همکاری با همین شرکت به تصویب رساند که موجب شد تا یکی از از بانکهای اتحادیه اروپا به دلیل مبادلات کارمزدی کاهش به خرده فروشان بلاک شود. وجود آمار و ارقامی همچون 10درصد ساخت ناخالص داخلی (10 تریلیون دلار)، ساخت یک شغل از بین هر 11 شغل، صادرات 1.3 تریلیون دلاری، 0.06 درصد از صادرات جهان، رویش گردشگری بینالمللی به مقدار 1035 میلیون نفر و پیشبینی رویش تعداد گردشگر به مقدار 1.8 میلیارد نفر در سال 2030، نشان می‌دهد صنعت گردشگری به یکی از بزرگترین و پررونقترین بخشهای اقتصادی عالم تبدیل شده است. همچنین، مطابق مدرک چشمانداز، سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی بایستی به دو درصد در سال 1404 رشد یابد؛ بهگونهای که میهن ایران در سال 1404 سالانه نزدیک 30میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی، درآمد کسب کند. درآمد این سرزمین نیز از همین صنعت سالانه 36.115 میلیارد دلار گردشگری خوراک است. وی افزود: هدف از برگزارى چنین نمایشگاه هایی، تقویت و توسعه صنعت گردشگرى و تاثیرگذارى آن در اقتصاد کلان مملکت و ارتقا اشتغال در مملکت است. توسعه و گسترش صنعت گردشگری، به ویژه برای کشورهای در حال بسط و البته بخش ها کمترتوسعه یافته که حساس معضلاتی همچون میزان بیکاری بالا، انحصار منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وب سایت گردشگری صنعت سوای دود.

ایندکسر