دولت بایدن یک تخم مرغ عید پاک برای متخصصان فناوری اطلاعات در وب سایت کاخ سفید داردوب سایت کاخ سفید پیام ویژه ای برای افراد IT دارد که می دانند کجا جستجو کنند – و این می تواند منجر به مشاغل دولتی شود.
منبع: pezeshk-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>