در اینجا معامله با ساعت عجیب جک دورسی آورده شده استروز چهارشنبه ، مدیران فیس بوک ، گوگل و توییتر (عملا) در مقابل کمیته کنگره حاضر شدند تا به ساعتها س questionsالات تند در مورد نحوه برخورد سیستم عامل هایشان با اطلاعات نادرست پاسخ دهند.
منبع: pezeshk-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>