سپس یه دمنده توی اپراتور وجود داره که هوا به این کویل باد میزنه. همین گاز به وسیله لوله مسیی وارد یونیت داخلی یا این که داکت اسپلیت وست پوینت همون اپراتور میشه. علاوه بر اینا، یه سری لوله مسی توی داکت اسپلیتها وجود داره که گاز مبرد رو از یونیت خارجی به یونیت داخلی یا به عبارتی اپراتور انتقال میده که سبب ساز خنک شدن هوا خواهد شد. در یونیت خارجی کمپرسور وجود دارد که مبرد توسط آن و لوله کشی های مسی به سمت یونیت داخلی ارسال می شود. وظیفه کندانسور متراکم کردن گاز و تبدیل آن به مایع است، به این شکل که گاز از کمپرسور وارد لوله های مسی می شود و به دلیل وجود ارتقاء فشار در کندانسور به شکل مایع در می آید و به یونیت داخلی نبی می شود. رابطه یونیت داخلی و یونیت خارجی هم بایستی به امداد لوله های مسی عایق بندی شده انجام گیرد. یونیت خارجی یا این که همون کندانسور هم بیرون ساختمون قرار میگیره و کمپرسور اساسی داکت اسپلیت نیز توی همین قطعه قرار داره. البته کاربرد داکت اسپلیت کانالی و کاستی کلیدی نیز فرق نداره اما از لحاظ کارایی احتمالا یکم کلیدی هم فرق داشته باشن. البته برخی از افراد داکت اسپلیتهای کاستی و بعضی دیگه داکت اسپلیتهای کانالی رو گزینش میکنن. به جرات میتوان گفت که داکت اسپلیت جزو پایین ایجاد هر ساختمانی محسوب می گردد و می بایست در انتخاب جور مناسب ساختمان، برند آن و کارگزاری و محافظت آن ها دقت فراوانی به خرج داد. براین اساس می توان گفت هزینه و ارزش دستگاه ها فرق داکت اسپلیت حیاتی کولرگازی است. برای کارگزاری و راهاندازی سیستمهای داکت اسپلیت مطلقا به تیم کارشناس و با تجربه نیاز خواهید داشت.چراکه نصب همین سیستم اصلی کانالکشی شروع میشود.هوای گرم در همین دسته دستگاه حساس استفاده از کویل، که در جلو و یا پشت دستگاه قرار میگیرد انجام میشود.آب گرم در داخل لولههای مسی جریان مییابد، آن گاه هوا به واسطه فن موجود در دستگاه جریان مییابد. اسپلیت های کانالی مناسب برای کاربرد های متعدد در فضاهای تقریبا تبارک اصلی توشه سرمایشی تقریبا و مهم طول کانال کشی بالا دارای دقت به High static بودن فن ها از قبیل رستورانها، مکانهای تجاری سبک، آمفی نمایش زنده ها، سالنها و حتی در آپارتمانهای مسکونی قابل به کارگیری می باشند. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها اکثر در گزینه داکت اسپلیت بوتان لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.

ایندکسر