توییتر حساب رئیس جمهور ترامپ را ممنوع می کندتوییتر گفت: “پس از بررسی دقیق توییت های اخیر از حسابrealDonaldTrump و زمینه پیرامون آنها ، به دلیل خطر تحریک بیشتر به خشونت ، حساب را برای همیشه معلق کردیم.”

“در زمینه وقایع وحشتناک این هفته ، ما روز چهارشنبه روشن کردیم که نقض بیشتر قوانین توییتر می تواند منجر به همین روند عملی شود.


منبع: pezeshk-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>