توییتر حساب ترامپ را به مدت 12 ساعت قفل کرد ، این بدان معناست که ممکن است وی ممنوع شوداین شرکت گفت ، قفل موقت نشان دهنده نقض قوانین توییتر توسط ترامپ است.

توییتر گفت: “ما خواستار حذف سه توییتrealDonaldTrump شدیم که امروز به دلیل نقض مکرر و جدی سیاست یکپارچگی مدنی ما ارسال شده است.” “این بدان معنی است که حسابrealDonaldTrump پس از حذف این توییت ها به مدت 12 ساعت قفل خواهد شد. اگر توییت ها برداشته نشوند ، حساب قفل خواهد شد.”

توییتر افزود که “تخلفات آینده … منجر به تعلیق دائمی حسابrealDonaldTrump خواهد شد.”

این پیام تشدید عمده ای از توییتر علیه حساب ترامپ را نشان می دهد و به تماس های گروه های مدنی برای ممنوع کردن ورود ترامپ به این سیستم پاسخ می دهد.


منبع: pezeshk-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>