به جهت جلوگیری کاهش راندمان دستگاه و تعمیر برج خنک کننده ویا آورهال سرویس عملکرد آن باید بصورت هفتهای عدم گرفتگی پکینگ، الیمیناتور، کاغذ مکنده تحلیل شود. همین روش تفکر کاملاٌ اشتباه بوده چراکه هر قطعه اهمیت اعتنا به وظیفه، موقعیتی که دارااست باید دربازه وقتی خاص خود، آورهال یا تعمیر برج خنک کننده پکینگ آن رخ گیرد. درهنگام آورهال برج خنک کننده یا تعمیر سالیانه، بایستی عملکرد صحیح موتور، پروانه باز‌نگری شود. پیمانکاران و مدیران تعمیر و محافظت مکلف میباشند که کل اجزای برج خنک کننده را باز‌نگری نمایند و اطمینان حاصل نمایند که این اجزا به صحت و مهربانی عمل می کنند. ولی یک کارشناس ماهر علاوه بر و تعمیر پکینگ برج خنک کننده ، رابطه یک قطعه دارای قطعه ای دیگر را تشخیص دیتا و پس از اطمینان به اندازه از صحت آن ها اذن ی به کار گیری دوباره را می دهد. جهت انجام این کار به اندازه می باشد حساس یکی از شماره های درج شده در وب وبسایت تماس بگیرید، یا این که اصلی استفاده از فرم ثبت سفارش، خواهش خویش را برای ما ارسال نمایید. رطوبت میتواند بصورت مستقیم بوسیله کوچک قطرات ویا بصورت هوای اشباع دارای بها الکتروموتور، فن در تماس باشد. خرد شدن و شکستن بلبرینگ به عامل عدم بالانس بودن حرفه سبب ناکامی تیغه و جراحت به بقیه نقاط کلیدی پروانه کولینگتاور میگردد. توری آشغالگیر: همین تجهیز در جلوی فلنچ خروجی آب سرد نصب شده و باعث ممانعت از عبور آشغالهای موجود در basin میگردد. افشانک برج خنککننده یا این که در واقع نازل مرکز مهم توزیع و ریزش آب محسوب می‌گردد که عموماً به صورت اتصال رزوهای در سیستم پاشش آب ثابت کارگزاشتن میگردد و به این استدلال در بسیاری از موارد نازل یا دوش پاشش آب به زودی در در بین سایز قطعات در گیر رسوب و گرفتگی شدید میشود. طراحی و گزینش سیستمهای برودتی نباید توسط افراد معمولی رخ پذیرد بلکه همین مسئله باید به وسیله متخصص مربوطه شکل پذیرد. اصول اصلی در فرآیند تعیین و طراحی برج خنک کننده انجام محاسبات ظرفیت و گزینش میزان آب مصرفی میباشد. درصورت تعیین ظریف ظرفیت، آب از نصیب بدنه و لوور بیرون نخواهد شد.

ایندکسر