باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

درصورتیکه برج به نحوه گشوده فعالیت نماید مکانیزم دیگری نیز جهت انتقال گرما وجود دارد که عبارت میباشد از طولانی تر کردن گرمای محسوس به منشاء طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن اهمیت جریان. همچنین ساخته شده از کلبههای محل تجمعی با صندلی سنگی در ارتفاع محفظه که بوسیله حوضهایی اساسی صفحه ها سنگی از همدیگر قطع می گردند که کارایی آنان معلوم نمیباشد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار هم بازدید میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون محافظت و مراقبت برج های خنک کننده به جهت شما بازگو می کنیم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، ارتقاء طول عمر تجهیزات و محافظت امنیت امداد انواع برج خنک کننده می کند. صحبت در ارتباط با مزایای انواع برج خنک کننده احتمال دارد سا‌عتها و ایام طول بکشد. اضطراری به ذکر می باشد که هزینه تولید برج مرطوب پیوندی رقمی میان هزینههای مربوط به برجهای حساس جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته کم بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، گونه آن خشک یا تر بودن ، مدار گشوده یا این که بسته بودن و عوامل اضطراری برای طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار هست که حول محور مرکزی میچرخند و آب زیر فشار از نحوه آن وارد میشود. در نهایت مکمل همین دو مورد دفع گرمای جذب شده از آب در این دستگاه است. همین تیغه از جنس چوب یا فلز یا این که پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ساخت میشوند. هیبرید در لغت به معنا ترکیب دو یا تعدادی طرز و یا منش متفاوت، با هدف بهبود راندمان و عملکرد کلی مجموعه و بهره بردن از مزیت های هر روش است. این قابل استعمال در هر دو نصب جدید و موجود است. اصلی توجه به نامی که به جهت همین مدل از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه چند کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاشتن شدهاست و آب بدون تماس مستقیم اساسی هوا در گردش هست و تبادل حرارتی انجام می‌شود و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ساخت و کارگزاشتن سیستم های توزیع آب باز و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از گزاره نازل های مناسب. به طور کلی بایستی گفت که تعیین جور کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بسته به دست اندرکاران زیادی می باشد که مهمترین آن‌ها شرایط اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار میرود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم می باشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می نمایند و از آنجا آب در نتیجه نیروی ثقل از روش روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. غالبا همین دسته کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower به جهت نیروگاههای زیاد تبارک مناسب هستند. بدلیل داشتن شتاب و طول زیاد هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، اختلال جریان مجدد هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی جور اجباری وجود داراست از دربین میرود. اضطراری به ذکر میباشد که در همین برجها، نوع جریان ناهمسو دارای کاربرد گسترده تری میباشد و بیشترین میزان پیشنهاد را دارد. اصول فعالیت در تمام برجها براساس ایجاد یک سطح بیشتر برای تماس میان هوای سرد و آب گرمی که باطن سیستم در جریان است میباشد. ضخامت این برجها در نصیب کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. برای خودداری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطوح تبادل گرما، به مواد ضد رسوب مانند اسید سولفوریک نیاز میباشد. با توجه به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب مهم جریان طبیعی هوا، زیاد پهناور و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارند البته در در مقابل انرژی پاره ای مصرف میکنند. آب تخلیه شده را با توجه به ترازو نیروگاه و مقدار مواد کثیف کننده آن، ممکن است بتوان به یکباره به مبداء خویش تخلیه کرد، البته گاهی زمان ها باید قبل از رجوع و برگشت به منبع گزینه تصفیه قرار گیرد. در اکثر کارخانجات کوچک وبزرگ یکی از از اهمیت ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری میتوان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. چون اختلاف در میان تراکم هوای خارج برج و چگالی هوای باطن برج در خروج از پکینگ نسبتا ریز هست لذا بایستی طول کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به ترازو به اندازه پهناور باشد تا فشار محرک مورد نظر بدست آید. یکی از رایج ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این شرایط انرژی لازمه برای سرد کردن و کندانس بخار برابر با به عبارتی میزان گرمایی است که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته هست و در صورتی که بخواهیم مجددا بخار را سرد کنیم عملا تیم سیستم برج خنک کننده کار آیی نخواهد داشت و خوب تر بود از در آغاز از چیلر به کار گیری میشد. از طرح و صورت برج خویش استفاده می کنند تا هوا را به طور طبیعی اساسی استعمال از حرفه ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می نماید و این گرما را بوسیله جریان مکانیکی هوا به بیرون جهت دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به اسم کندانسور یا چگالنده شده و در آن سرد می شود فرآیند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا این که آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طریق یک کانال شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام میگردد که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. همین عمل به مراد کنترل غلظت آب و مقدار املاح محلول در آن شکل میپذیرد. سیال خنککاری می بایست درگردش خویش در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده بضاعت و توان دریافت مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به لحاظ مصرف آب و انرژی هم بسیار بهینه تر کار می کنند. همینطور بهره گیری از کویل های فلزی کلفت موجب کاهش میزان نفوذ حرارتی و راندمان خواهد شد. به خواسته نظارت میزان آپروچ از فرمول تحت استعمال می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای تازه را زمانی افزایش می دهد که مقدار دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان ارتقا یافته باشد. اما اصلی اندکی تفاوت در روش ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می اقتدار به برج خنک کننده مهم جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت عملکرد دستگاه اهمیت خلل مواجه شده و ایجاد گروه کاهش مییابد. این دستگاه به جهت دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد مستقر می گردد. 4. در سرانجام همین همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خویش را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین وضعیت دمای آب برج 3-2 جايگاه بالاتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی به کار گیری از برج خنک کننده در مناطقی اصلی رطوبت بالا بلا به کار گیری می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی هستند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای حتمی جهت تبادل حرارت اهمیت آب گرم، مهم عبور از آنها وارد برج میشود. اگر جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج مهم جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و اگر جریان بصورت افقی باشد برج را برج اساسی جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته حساس جریان هوا به طور متوسط در حدود 2/0 % مقدار آبی می باشد که برای مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. برخی از کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب همین قابلیت را آماده می کنند که ۸۰ الی ۹۰ درصد خنک کنندگی توسط تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس در بین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه های آمارهای معتبر جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 % صنایع جهان، از انواع برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی است که آب گرم چگالنده را بطور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این رخ می باشد که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنایع دارند که آب را به شکل یکپارچه و موداوم روی نتورک پکینگ می پاشند. آب در سرانجام نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا نیز از پکینگها جریان مییابد، به‌این ترتیب پکینگها موجب اختلاط کامل آب و هوا میشوند. کرکرهها از محصول بتونی و یا این که فلزی ساخته میشوند و بخاطر این‌که آب در برج باقی بماند به طور معمول بصورت افقی و حیاتی شیبی به سمت زیر قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل این که بصورت واحدهای چندین خانهای ساخته می‌شوند که هر یک اساسی دمندهای کلیدی جریان هوای متغیر است، در در مقابل تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و درخواست‌کردن از انعطاف پذیری و پاسخ دهی مهربانی برخوردار هستند. همین کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می‌گیرد که به آن، دمنده از دسته جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محفظه از طرز تبخیر گزیده از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که چندین از ایجاد کنندگان گوناگون از طرح های متعدد به کارگیری می نمایند ، همگی برج های خنک کننده مهم به کارگیری از همان اورجینال خنک کننده تبخیری عمل می کنند. ماده لجنی که از طرز هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower میگردد معمولا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن ایراد هست در میآید، البته حساس به کار گیری از مواد شیمیایی مانند پلی الکترولیتها میتوان آنان را دفع نمود. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب هم از قسمت بالایی برج بیرون میگردد. همین برجها اهمیت هزینه سرمایه گذاری و ایجاد فراوان بالایی میباشند و به همین خاطر از دیدگاه اقتصادی وقتی مناسب هستند که دوران استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ برای ارتقا راندمان و تبخیر به کار گیری میکردند که در واقع راندمان کافی نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب پیدایش برخی از بیماریها و تولید آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک روی آنان میشد. همین آب، گرم و گازدار میباشد و حاوی مواد معلق اهمیت رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب کلیدی جریان مکانیکی هوا از گونه جریان ناخواسته هر چند که کوچکتر و ارزانتر میباشند اما انرژی بیشتری مصرف می نمایند و همچنین عیب اساسی دیگر آن ها جریان مجدد هوای گرم و مرطوب از باطن برج میباشد. در این سیستم، اتلاف آب در نتیجه انتقال آن به یار باد کاهش مییابد ولی بدلیل این که موسیقی انتقال دانسیته کمتر است عملکرد همین سیستم هم کاهش میباشد. برای اشخاصی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی استعمال از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما شاید می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
5 روش سرمایه گذاری در بازار مالی

دیدگاهتان را بنویسید