بازی ویدیویی مورد انتظار با بازی کیانو ریوز سرانجام اینجا استCyberpunk 2077 ، ساخته شده توسط شرکت لهستانی بازی های ویدیویی CD Projekt Red ، دارای یک V – شخصیتی است که بازیکنان می توانند آن را شخصی سازی کنند – که یک بیوچیپ آلوده به بدافزار در سر دارد. این بدافزار به شکل جانی سیلور هند است که توسط کیانو ریوز بازی می شود.
منبع: pezeshk-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>