ارزش لیر ترکیه امروز 11 نوامبر 1401امروز 20 آبان 1401 لیر ترکیه 1860 تومان.

حتما بخوانید:
Chipotle در حال همکاری با یک برنامه دوست یابی برای تغذیه گزارش دهندگان همه گیر است

دیدگاهتان را بنویسید